Tradičný český výrobca
okien a dverí od roku 1994
Navštívte nás: Predajné miesta

Ako na údržbu okien a dverí?

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý by mal ovplyvniť váš výber okien, alebo dverí, je náročnosť na ich údržbu.

Každý materiál vyžaduje niečo iného, a rozdiely sú významné.


ÚDRŽBA KTORÉHO MATERIÁLU VÁS ZAUJÍMA?

STAROSTLIVOSŤ O PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Majitelia plastových okien a dverí budú mať s údržbou minimum starostí. Rámy nevyžadujú osobitnú starostlivosť. Dbajte len na to, aby na nich nezaschli zvyšky vápna, alebo malty.

Čo najskôr po montáži odstráňte aj samolepky a ochranné pásky.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Povrch rámu sa najlepšie čistí jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Pre odstránenie odolného znečistenia použite špeciálny čistič (možné získať na našich pobočkách). Nikdy nepoužívajte žieraviny, abrazívne prostriedky, nitroriedidlá, alebo benzín!
 
Zvlášť starostlivo čistite vonkajšiu stranu rámov od nánosu peľu, dechtu a ďalších atmosférických nečistôt. Do materiálu sa vplyvom slnečného svitu zapekajú a po dlhšej dobe je ich možné, len veľmi ťažko odstrániť.

PREVENCIA MECHANICKÉHO POŠKODENIA

Počas stavebných úprav, alebo maľovania, chráňte okná a dvere fóliami a krycími páskami, ktoré sú UV stabilné. Z profilu ich odstráňte do jedného mesiaca od nalepenia. Nikdy nepoužívajte pásky s vysokou lepivosťou, napr. papierové maliarske pásky. Po kontakte s vodou degradujú a z profilu sa potom nemusia dať odstrániť.

KOMPLETNÝ NÁVOD

Stiahnuť Návod na použitie a údržbu plastových okien a dverí. Základné informácie týkajúce sa starostlivosti o Vaše nové plastové okná a dvere.

STAROSTLIVOSŤ O HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Tiež údržba hliníkových rámov je jednoduchá, musíte sa ale vystríhať kontaktu s látkami, ktoré môžu ich povrch nezvratne poškodiť.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Hliníkové prvky je nutné čistiť veľmi opatrne mäkkou utierkou, za výdatného namáčania vlažnou vodou, s malým prídavkom pH neutrálneho čističa, bez obsahu rozpúšťadiel. Na rámy nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (pieskové čističe, drôtenky, brúsny papier), ktoré ich môžu poškriabať. Hliníkové profily s eloxovanou úpravou nesmú prísť do styku ani  s vápnom, tj. s maltou, alebo omietkou.

PREVENCIA MECHANICKÉHO POŠKODENIA

Platí to, čo sme popísali u plastových okien.

KOMPLETNÝ NÁVOD

Stiahnuť Návod na použitie a údržbu hliníkových okien a dverí. Základné informácie týkajúce sa starostlivosti o Vaše nové hliníkové okná a dvere.

STAROSTLIVOSŤ O DREVENÉ EUROOKNÁ A DVERE

Životnosť drevených profilov veľmi závisí od druhu použitej dreviny. Silný vplyv má tiež dispozícia stavby a orientácia stavebných otvorov na svetové strany. Okná na horskej chate znesú oveľa viac, ako okná v domčeku na predmestí juhomoravského mestečka.
 
Povrch našich drevených okien a dverí chránime lazúrov, alebo lakmi vysoko odolnými voči vlhkosti, UV žiareniu a v menšej miere aj mechanickému poškodeniu. O tom, ako dlho vám budú slúžiť, rozhoduje ale predovšetkým kvalita údržby.
 
Aby ste zachovali hodnotu svojich okien, alebo dverí čo najdlhšie, dvakrát ročne ich vyčistite a ošetrite. (Povrchy s konečnou povrchovou úpravou nečistite častejšie, ako raz za cca 6-8 týždňov.) Používajte bežné, ale šetrné čistiace prostriedky, bez agresívnych chemických, či abrazívnych účinkov. Pre naše okná a dvere odporúčame čistič a politúru Aidol Pflegeset, od firmy Remmers. Vyhnite sa intenzívnemu treniu rámu nasucho.
 
Najmenej raz ročne skontrolujte, či nedošlo k viditeľnému zvetraniu laku, lazúry, alebo mechanickému poškodeniu rámu. Osobitnú pozornosť venujte spodným priečnym plochám a skoseniu pre zvod dažďovej vody.

VETRANIE V BUDOVÁCH

Dôležitým bodom starostlivosti o technický stav budovy a hygienické prostredie, je pravidelné vetranie. V súčasnej dobe sa stavby, až príliš dobre izolujú pred únikom tepla, a teda aj prirodzeným prúdením vzduchu, cez rôzne drobné netesnosti (naše okná a dvere tejto "vzduchotesnosti" prispievajú). Tak sa v budovách zadržiava prebytočná vlhkosť, ktorá môže poškodiť nielen rámy okien a dverí, ale aj múry odúvaním a plesňou.
 
Preto každé ráno všetky miestnosti na 10-15 minút vyvetrajte a cez deň to 3-4 krát, na 5 minút zopakujte. Vypnite pre tú chvíľu kúrenie a nechajte okná dokorán otvorené. Verte, že stratíte oveľa menej tepla, ako pri miernej, dlhodobej ventilácii. Steny v priebehu niekoľkých minút nevychladnú a suchý okysličený vzduch zvonku sa rýchlo prehreje.

OPRAVY LAKU, ALEBO LAZÚRY

Dlhodobým pôsobením poveternostných vplyvov sa vrstva laku stenčuje, zvetráva a povrch dreva stále menej chráni. Tento proces trvá roky; jeho rýchlosť ovplyvňuje súbeh všetkých vyššie spomenutých faktorov.
 
Aby nedošlo k poškodeniu samotného dreva, je renovačný náter nutné vykonať včas. Posúdiť, či je už oprava nevyhnutná, vyžaduje istú skúsenosť (odporúčame privolať nášho odborníka). Sama oprava nie je nijak náročná. Zvetraný povrch laku sa ľahko prebrúsi, očistí a natrie zodpovedajúcim lakom. Odporúčame lazúru Induline LW, resp. krycí lak Induline DW 601. Ochrana a krása okna bude plne obnovená.

PREVENCIA MECHANICKÉHO POŠKODENIA

Počas stavby, stavebných úprav, alebo maľovania chráňte okná a dvere pred poškodením    a ušpinením. Používajte fólie a lepiace pásky, ktoré neobsahujú zvlačňovadlá, rozpúšťadlá a ktoré sú odolné voči UV žiareniu.
 
Drevené prvky nenechávajte zakryté, či prelepené dlhšie, ako dva týždne, aby nedošlo k poškodeniu zadržanou vlhkosťou, alebo zapečeniu lepidiel. Rovnako postupujte pri prvotnom očistení okien po montáži.

OPRAVA MECHANICKÉHO POŠKODENIA

Napriek všetkej starostlivosti môžu okná, alebo dvere poškodiť škrabance, alebo krupobitie.  Aj keď sa jedná o lokálne poškodenie, je potrebné vykonať okamžitú odbornú opravu. Pokiaľ bol porušený povrch profilu, môže sa do dreva dostať vlhkosť a spôsobiť rozsiahle škody.

STAROSTLIVOSŤ O DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

O drevohliníkové rámy sa starajte podľa pokynov pre drevené a hliníkové rámy.

STAROSTLIVOSŤ O SKLÁ

Samolepky a ochranné lepiace pásky odstráňte zo skiel čo najskôr, po montáži. Môžete si pomôcť toluénom, naftou, alebo trichlóretylénom. V žiadnom prípade nesmie dôjsť k styku chemikálie s rámom!
 
Bežné čistenie okenných skiel bez ochrannej vrstvy, alebo skiel, pri ktorých je ochranná vrstva nanesená na vnútornej strane dvojskla, trojskla alebo vrstveného skla, je ľahké. Použite vodu s trochou bežného saponátu pre domácnosť.

STAROSTLIVOSŤ O TESNENIE

Aby si tesnenie v ráme a krídle zachovalo potrebnú pružnosť, natrite ho raz za pol roka špeciálnym prípravkom na tesnenie, alebo kvalitným silikónovým olejom. Poškodené tesnenie je nutné vymeniť za nové.
 
Nezabudnite občas vyčistiť aj vnútorné škáry a otvory, pre odvádzanie vody v rámoch. Zabránite tvorbe plesní v drážke.

STAROSTLIVOSŤ O KOVANIE

Pri manipulácii s krídlami okien nikdy nepoužívajte silu.
 
K zaisteniu pohodlného otvárania a vyklápania, vykonajte raz ročne tieto úkony:
 
1. Skontrolujte stav, resp. opotrebovanie pántov.
2. Všetky pánty a pohyblivé časti kovania premažte mazacím olejom, alebo technickou  vazelínou. Vyhnite sa prostriedkom, ktoré by mohli poškodiť povrch kovania.
3. Osobitnú pozornosť venujte pravidelnému premazávaniu kovania u posuvných dverí, zvlášť spodné a horné koľajnice.
 
Nastavenie kovania, prítlaku krídla a ďalšie úkony, vždy vykonávajte presne podľa návodu na použitie a údržbu. Ak u nových okien a dverí, alebo naopak po dlhšej dobe užívania, zistíte, že okná, alebo dvere sa nedajú ľahko otvárať a zatvárať, požiadajte náš servis o nové nastavenie.