Tradičný český výrobca
okien a dverí od roku 1994
Navštívte nás: Predajné miesta

Slovník pojmov

Aby bola pre Vás orientácia v našom sortimente čo najjednoduchšia, pripravili sme najčastejšie pojmy, s ktorými sa pri výbere stretnete.

BEZPEČNOSTNÉ SKLO

Je sklo odolné voči vyššej záťaži, ako bežné sklo. Prvým spôsobom výroby je kalenie. Zahriatím a prudkým ochladením sa do skla vnesie napätie, ktoré zvýši jeho mechanickú odolnosť. Druhým spôsobom je nalepenie bezpečnostnej fólie medzi sklenené tabule. Ak sa sklo rozbije, nedôjde k vysypanie črepín.

DIŠTANČNÝ RÁMČEK ZASKLENIA

Vymedzuje medzeru medzi sklenenými tabuľami dvojskiel a trojskiel. Zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti okna, eliminuje vznik tepelného mosta, v mieste vsadenia skiel do krídla okna a znižuje riziko rosenia medzi tabuľami.

GRAVÍROVANIE

Technológia brúsenia povrchu skla, určená na dosiahnutie matného, alebo lešteného výbrusu rôznych šírok.

IZOLAČNÉ SKLO

Je tvorené dvoma, alebo troma tabuľami skla, ktorých vzdialenosť je vymedzená dištančným rámčekom. Priestor medzi tabuľami je vyplnený vysušeným vzduchom, alebo vzácnym plynom. Podľa počtu sklenených tabúľ rozlišujeme izolačné dvojsklá a trojsklá.

MEZIOKENNÉ PRIEČKY

Slúžia na vizuálne členenie okennej tabule. Priečky sa vkladajú medzi sklá, alebo pripevňujú na jeho povrch. Používajú sa predovšetkým u renovácii, kedy je potrebné napodobniť pôvodný vzhľad okien, alebo pri architektonických zámeroch, kedy okno nie je vhodné členiť samotnými okennými profilmi.

NEPRIEZVUČNOSŤ

Je schopnosť okennej, alebo dvernej konštrukcie zvukovo izolovať miestnosť. Označuje sa Rw, jednotkou je decibel (dB). Podľa STN sa udáva laboratórna hodnota. Skutočný útlm hluku je asi o 2-4 dB menší. Štandardné dvojsklá a trojsklá mávajú hodnotu Rw 30-32 dB. V prípade potreby lepšej zvukovej izolácie (u domov v rušnej ulici, alebo pri železničnej trati), možno útlm zvýšiť použitím silnejších tabúľ skla, alebo špeciálnych protihlukových skiel.

ODVODŇOVACIE OTVORY

Slúžia na odvod dažďovej vody zo styku krídla s rámom a zo zasklenej plochy.

OKAPNICE

Vodorovná časť krídla je upravená na spodnom okraji tak, aby bránili vniknutiu dažďovej vody medzi rám a krídlo

OKENNÉ KRÍDLO

Pohyblivá časť okna, pozostávajúca z vlisu krídla a zasklenia. Do rámu je okenné krídlo ukotvené závesmi, ktoré môžu byť priznané (viditeľné), alebo skryté.

OKENNÝ RÁM

Konštrukcia nesúca otváravé, výklopné, posuvné, alebo pevné (nepohyblivé) okenné krídlo. Do muriva je ukotvený pomocou kotviacich prvkov.

ORNAMENTNÉ SKLO

Špeciálne sklo s lisovanými, alebo pieskovanými ornamentami na jednej, alebo oboch stranách tabule. Prepúšťa svetlo, ale je nepriehľadné.

PAROZÁBRANA

Fólia určená na utesnenie vonkajšej a vnútornej strany pripojovacej škáry okenných a dverových rámov. Prispieva k dlhodobému zachovaniu tepelno-izolačných vlastností okna a dverí, zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách a prenikaniu pary. Použitie parozábrany predpisuje norma STN 763 0540-02.

PIESKOVANIE SKIEL

Je technológia výroby nepriehľadných, priesvitných (mliečnych) skiel. Sklo je vystavené prúdu drobných pieskových častíc. Je možné vytvárať aj obrazce a vzory. Pieskované sklo je náchylné k zašpineniu. Odporúčame ošetriť ochranným lakom, ktorý chráni pred ohmataním.

PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA

Je solárny faktor, označuje sa písmenom g. Udáva, koľko slnečnej energie prepustí izolačné zasklenie z exteriéru do interiéru. Uvádza sa v percentách, čím väčšie percento, tým viac slnečného svitu a teda tepla prenikne do miestnosti. V praxi je hodnota g veľmi dôležitá, najmä pri projektovaní veľkých presklených stien s južnou orientáciou. V zime je vyššia priepustnosť slnečného žiarenia výhodou, v lete nevýhodou. Prehrievaniu domu možno zabrániť vhodným zatienením, napr. vonkajšími žalúziami. Príkladom skla s vysokou priepustnosťou slnečného žiarenia je PLANIBEL TRI. Opakom je sklo PLANIBEL ENERGY, ktoré teplo odráža do vonkajšieho priestoru.

PROTISLNEČNÉ SKLÁ

Sú sklá s ochranou pred prehrievaním interiéru. Povrch skla je potiahnutý reflexnou vrstvou oxidu kovu, ktorá odráža solárne tepelné žiarenie, späť do vonkajšieho priestoru. Sklo je potom ľahko zafarbené. Zvyčajne sa používa u komerčných stavieb.

SOLÁRNE TEPELNÉ ZISKY

Slnečné teplo, ktoré prejde sklom do miestnosti. V zime sú solárne zisky žiaduce, pretože znižujú nároky na vykurovanie, v lete nežiadúce, pretože budovu prehrievajú. Odporúčame voliť okná s nižšími hodnotami priepustnosti solárneho žiarenia, aj súčiniteľa prestupu tepla.

SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA

Určuje, koľko tepla unikne oknom, alebo dverami s plochou 1 m2 pri teplotnom rozdiele vonkajšieho a vnútorného povrchu 1 kelvin (K). Značí sa U a udáva vo W / K.m2. Čím nižšia hodnota U, tým menej tepla oknom, alebo dverami unikne. Okná s nižšími hodnotami U sú teda energeticky úspornejšie. Podľa STN 73 0540-2 je maximálna hodnota U pre okná v obvodovej stene 1,5 W / K.m2, odporúčaná hodnota je 1,2 W / K.m2. Pre pasívne domy je požadovaná hodnota 0,8 až 0,6 W / K.m2.

TEPELNÝ MOST

Miesto v stavebnej konštrukcii, ktorým vo zvýšenej miere uniká teplo z interiéru do exteriéru. Na chladnejšom povrchu tepelného mosta, kondenzuje vzdušná para a hrozí tvorba plesní.

TEPELNÝ ODPOR

Vyjadruje tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcie, slúži na výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Značí sa R, jednotkou je m2.K / W.