Praktické odkazy

Kontakt

Mám záujem o ponuku
zaslať dopyt

Na stiahnutie

Dotazník spokojnosti
vyplniť dotazník

Sledujte nás

RI OKNA
RI_OKNA_prispevek_OBNOV_DOM_hero

Požiadajte o granty na výmenu okien alebo dverí v rámci programu Obnov dom

Podmienky pre získanie dotácie na okná

Program Obnov dom je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jeho cieľom je podporiť obnovu až 30 000 domov do roku 2026. Ak teda uvažujete o obnove svojho domu alebo len niektorých jeho častí, napríklad okien, tento článok je určený práve vám. Obnovu domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je súčasťou Ministerstva životného prostredia SR.

Obnova rodinného domu sa môže uskutočniť ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Výsledkom obnovy musí byť úspora energie najmenej 30 %.

Opatrenie A

Skupina opatrení A zahŕňa možnosť finančnej dotácie na zateplenie obvodového plášťa budovy, strešného plášťa s výmenou strešnej krytiny a bez výmeny strešnej krytiny, zateplenie podlahy, zateplenie suterénu a napokon výmenu otvorových konštrukcií, t. j. okien a vstupných alebo balkónových dverí.

Na výmenu otvorových konštrukcií je možné získať dotáciu až do výšky 230 EUR na m² pre štandardnú skupinu žiadateľov a až do výšky 276 EUR na m² pre skupinu žiadateľov so zníženou mierou podpory.

Do skupiny žiadateľov so zníženou mierou podpory patria zdravotne alebo socialne znevyhodneni občania SR.

Kompletnú ponuku okien a dverí nájdete tu.

Opatrenie B4

Opatrenie B4 zahŕňa vonkajšie žalúzie alebo rolety. Maximálna výška dotácie je tu stanovená na 50 EUR pre štandardnú skupinu žiadateľov a 60 eur pre skupinu žiadateľov so zníženou mierou podpory.

Ako podať žiadosť

 1. Vyplňte formulár.
  Úplný návod na vyplnenie formulára nájdete tu.
 2. Počkajte na vyjadrenie
  Vaša žiadosť vrátane príloh bude skontrolovaná a posúdená. Ak sa vyskytnú nejaké nedostatky, budete kontaktovaní a vyzvaní na ich odstránenie. Keď vaša žiadosť splní všetky požiadavky, budete informovaní, že ste splnili podmienky na získanie grantu.
 3. Uzatvorenie dohody o grante
 4. Zabezpečte zdroje na spolufinancovanie
  Slovenská agentúra životného prostredia uzavrela partnerstvo s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem o poskytovanie finančných produktov na spolufinancovanie obnovy domov, ak vlastník nemá dostatok vlastných prostriedkov na obnovu.
 5. Výber dodávateľa prác
  Ak práce nevykonávate sami, výber zhotoviteľa je plne vo vašich rukách.
 6. Realizácia
  Projekt sa musí zrealizovať, ak:
  -obnova domu podlieha stavebným predpisom do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie
  -ostatná obnova domov do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o grante
 7. Pripravte kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu
 8. Požiadať SAŽP o vyplatenie dotácie

Neviete si rady? Obráťte sa na nás. Radi Vám poradíme

Súvisiaci

Mám záujem
o ponuku

Zadajte nezáväzný dopyt, na základe ktorého Vám naši špecialisti zostavia individuálnu cenovú ponuku podľa Vašich požiadavkov a prianí.