Praktické odkazy

Kontakt

Mám záujem o ponuku
zaslať dopyt

Na stiahnutie

Dotazník spokojnosti
vyplniť dotazník

Sledujte nás

RI OKNA

Nejčastejšie
otázky / FAQ

Z našich skúseností už poznáme tie najčastejšie otázky našich zákazníkov. Než sa rozhodnete so svojou otázkou obrátiť na našu zákaznícku linku, prejdite si nižšie spísané odpovede na tie najčastejšie otázky.

Sklo odolné voči vyššej záťaži ako bežné sklo. Prvým spôsobom výroby je kalenie. Zahriatím a prudkým ochladením sa do skla vnesie napätie, ktoré zvýši jeho mechanickú odolnosť. Druhým spôsobom je nalepenie bezpečnostnej fólie medzi sklenené tabule. Pokiaľ sa sklo rozbije, nedôjde k vysypaniu črepov.

Vymedzuje medzeru medzi sklenenými tabuľami dvojskiel a trojskiel. Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna – eliminuje vznik tepelného mosta v mieste zasadenia skiel do krídla okna a znižuje riziko rosenia medzi tabuľami.

Technológia brúsenia povrchu skla určená na dosiahnutie matného alebo lešteného výbrusu rôznych šírok.

Je tvorené dvoma alebo troma tabuľami skla, ktorých vzdialenosť je vymedzená dištančným rámikom. Priestor medzi tabuľami je vyplnený vysušeným vzduchom alebo vzácnym plynom. Podľa počtu sklenených tabúľ rozlišujeme izolačné dvojsklá a trojsklá.

Slúži na vizuálne členenie okennej tabule. Priečky sa vkladajú medzi sklá alebo pripevňujú na jeho povrch. Používajú sa predovšetkým pri renováciách, kedy treba napodobniť pôvodný vzhľad okien, alebo pri architektonických zámeroch, kedy okno nie je vhodné členiť samotnými okennými profilmi.

Schopnosť okennej alebo dvernej konštrukcie zvukovo izolovať miestnosť. Označuje sa Rw, jednotkou je decibel (dB). Podľa STN sa udáva laboratórna hodnota. Skutočný útlm hluku je asi o 2–4 dB menší. Štandardné dvojsklá a trojsklá mávajú hodnotu Rw 30–32 dB. V prípade potreby lepšej zvukovej izolácie (domov v rušnej ulici alebo pri železničnej trati) je možné útlm zvýšiť použitím silnejších tabúľ skla alebo špeciálnych protihlukových skiel.

Slúži na odvod dažďovej vody zo styku krídla s rámom a zo zasklenej plochy.

Vodorovná časť krídla upravená na spodnom okraji tak, aby bránila vniknutiu dažďovej vody medzi rám a krídlo.

Pohyblivá časť okna pozostávajúca z vlysu krídla a zasklenia. Do rámu je okenné krídlo ukotvené závesmi, ktoré môžu byť priznané (viditeľné) alebo skryté.

Konštrukcia nesúca otváravé, výklopné, posuvné alebo pevné (nepohyblivé) okenné krídlo. Do muriva je ukotvený pomocou kotviacich prvkov.

Špeciálne sklo s lisovanými alebo pieskovanými ornamentmi na jednej alebo oboch stranách tabule. Prepúšťa svetlo, ale je nepriehľadné.

Fólia určená na utesnenie vonkajšej a vnútornej strany pripojovacej škáry okenných a dverných rámov. Prispieva k dlhodobému zachovaniu tepelnoizolačných vlastností okna a dverí, zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách a prenikaniu pary. Použitie parozábrany predpisuje norma ČSN 763 0540-02.

Technológia výroby nepriehľadných priesvitných (mliečnych) skiel. Sklo je vystavené prúdu drobných pieskových častíc. Je možné vytvárať aj obrazce a vzory. Pieskované sklo je náchylné na zašpinenie. Odporúčame opatriť ochranným lakom, ktorý chráni pred ohmataním.

Tiež solárny faktor, označuje sa písmenom g. Udáva, koľko slnečnej energie prepustí izolačné zasklenie z exteriéru do interiéru. Uvádza sa v percentách: čím väčšie percento, tým viac slnečného svitu, a teda tepla prenikne do miestnosti. V praxi je hodnota g veľmi dôležitá najmä pri projekcii veľkých presklených stien s južnou orientáciou. V zime je vyššia priepustnosť slnečného žiarenia výhodou, v lete nevýhodou. Prehrievaniu domu je možné zabrániť vhodným zatienením, napr. vonkajšími žalúziami. Príkladom skla s vysokou priepustnosťou slnečného žiarenia je PLANIBEL TRI. Opakom je sklo PLANIBEL ENERGY, ktoré teplo odráža do vonkajšieho priestoru.

Sklá s ochranou pred prehrievaním interiéru. Povrch skla je potiahnutý reflexnou vrstvou oxidu kovu, ktorá odráža solárne tepelné žiarenie späť do vonkajšieho priestoru. Sklo je potom ľahko zafarbené. Obvykle sa používa pri komerčných stavbách.

Slnečné teplo, ktoré prejde sklom do miestnosti. V zime sú solárne zisky žiaduce, pretože znižujú nároky na vykurovanie, v lete nežiaduce, pretože budovu prehrievajú. Odporúčame voliť okná s nižšími hodnotami priepustnosti solárneho žiarenia aj súčiniteľa prestupu tepla.

Určuje, koľko tepla unikne oknom alebo dverami o ploche 1 m2 pri teplotnom rozdiele vonkajšieho a vnútorného povrchu 1 kelvin (K). Značí sa U a udáva vo W/K.m2. Čím nižšia hodnota U, tým menej tepla oknom alebo dverami unikne. Okná s nižšími hodnotami U sú teda energeticky úspornejšie. Podľa ČSN 73 0540-2 je maximálna hodnota U pre okná v obvodovej stene 1,5 W/K.m2, odporúčaná hodnota je 1,2 W/K.m2. Pre pasívne domy je požadovaná hodnota 0,8 až 0,6 W/K.m2.

Miesto v stavebnej konštrukcii, ktorým vo zvýšenej miere uniká teplo z interiéru do exteriéru. Na chladnejšom povrchu tepelného mosta kondenzuje vzdušná para a hrozí tvorba plesní.

Vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie, slúži na výpočet súčiniteľa prestupu tepla. Značí sa R, jednotkou je m2.K/W.